Det kan sitte langt inne for mange å be om hjelp og rådgivning, både når det gjelder enkeltpersoner og salgsorganisasjoner. Vi fungerer ikke bare som en rådgiver for våre kunder, men også som en sparringspartner. Sammen skal finne gode løsninger på ulike utfordringer og problemstillinger på både kort og lang sikt. Det handler om å ha tydelige retningslinjer i forhold til det som forventes av begge parter, vilje til endring og ikke minst prioritere og gjennomføre det man enes om.

Vi er ansvarlig for å veilede deg og dine ansatte på veien mot suksess for å oppnå både individuelle og kollektive målsettinger.Vi tilbyr følgende tjenester:

  •  Analyse av salgsorganisasjonen
  • Salgsstrategi
  • Implementeringsstøtte for salgsutvikling (metode og salgsprosess), verktøy og rammeverk for ledelse og drift av salgsorganisasjon
  • Endre og-/eller etablere en bærekraftig salg og - ledelsekultur
  • Ledelsesstøtte
  • Management for hire
  • Måling og evaluering 

Det handler ikke om oss, men om våre kunders mål, utfordringer og behov.
Ser frem i mot en hyggelig introduksjon.
Avtal et uforpliktende møte