Det stilles mange ulike krav og forventninger til dagens ledere og mellomledere, ikke bare skal de levere på de forventninger og målsettinger som stilles fra toppledelsen, men man er helt avhengig av prestasjonene til sine medarbeidere. Derfor er det viktig å bygge en bærekraftig salgs og - ledelseskultur hvor selskapets strategi, verdier, mål og visjon er godt forankret sammen med selgerne som jobber i frontlinjen. Vi tror på å utvikle lederen som kulturbærer og sikre langsiktig salgsvekst gjennom å investere i menneskene. Ledere som får nødvendig støtte, trening og utvikling, vil føle mestring og være motiverte til å fortsette den videre utviklingen i selskapet og dermed bli i salgsorganisasjonen over tid.


Vi tilbyr følgende tjenester:  • Ledelsescoaching og mentoring

  • Operativ salgsledelse

  • Salgsstrategi  og implementeringsstøtte

  • Kultur og verdier

  • Måling og evaluering


Vi har utviklet metoder for lederutvikling gjennom et mentorprogram som har beviselig effekt og som tilpasses hver enkelt kunde. Vi tenker alltid på hva som er det beste for kunden og tilbyr løsninger som ikke bare er teoretiske, men som også er gjennomførbare i praksis gjennom operativ trening. Alle deltakere får individuell evaluering ut ifra kartlegging av leders styrker, forbedringsområder og konkrete aksjonspunkter for veien videre mot varig endring.Ser frem i mot en hyggelig introduksjon.
Avtal et uforpliktende møte