home-Hero.jpg

VÅRE TJENESTER

Når utvikling av selgere og ledere kan bli deres beste investering noensinne.

  for selger

  Fra salg av produkter og tjenester til utviklng av konkurransefortrinn.

   

  Hvorfor Salgsutvikling?

  Konkurransen i markedet tilspisser seg stadig, samtidig som måten kunden handler på har forandret seg betraktelig og nøkkelen ligger i å forstå kundens kjøpsreise. Hva betyr dette egentlig for salgsprosessen og ikke minst i forhold til kompetansen til både selgerne og lederne? Dette betyr at endring kreves og i hvilken grad man klarer å fornye seg i forhold til måten man kommuniserer med sine kunder på.

  Uavhengig av produkt, konkurransesituasjon eller andre endringer i markedet, så er det fortsatt en ting som er viktig - det er menneskene som skal prestere.

   
  Salgsprosessen

  Salgsprosessen.jpg

  Hvordan selgerne mestrer å gjennomføre sine salgsprosesser med kundene med god kvalitet i hvert steg frem til closing, gjennom en stegvis prosess som sikrer kvalitet i alle ledd av salgsprosessen og som bidrar til økt salgsprofesjonalitet, mer fornøyde kunder, økt salg og bedre forecasting for selger og resten av organisasjonen.

   
  Kundesentrisk salgsmetodikk

  Kundesentrisk salgsmetodikk.jpg

  Hvordan selgerne mestrer å skape gevinstrealisering for sine kunder gjennom å hjelpe sine kunder med å oppnå ønsket mål, løse problemer og tilfredsstille kundens behov innenfor kundens forretningsområder. 

  Salg og markedsføringstiltak vil være mer vellykket dersom man har en kundesentrisk tilnærming til sine kunder. En kundesentrisk salgsstrategi handler om å ha kunden i fokus og gå bort i fra tradisjonelt salg hvor fokus er på produkt, tjenester og pris - ikke kundeverdi.

   
  Verdiforslag og differensiatorer

  Verdiforslag og historier.jpg

  Hvordan selgerne mestrer å generere etterspørsel etter sine produkter og  tjenester ved å presentere en historie som skaper interesse, med bruk av verdiforslag og differensiatorer som engasjerer og inspirerer kunden til å ville vite mer gjennom god "storytelling".

  Hvordan vi kan hjelpe?
  • Innsikt fra selger gjennom 1-1 samtaler og innføring i teoretisk plattform innenfor definerte moduler.
  • Systematisert og strukturert oppfølging av selgere i form av personlig coaching og sparring med mål om å utvikle hver enkelt til å nå sitte fulle potensialet.
  • Salgskurs og workshop innenfor definerte moduler. 
  • Muntlig og skriftlig tilbakemelding.
  • Evaluering av selger ut ifra observasjon, konklusjon og videre anbefalinger.
  • Skriftlig dokumentasjon underveis i programmet og ukentlige statusmøter med ledelsen.
  • Sertifisering av salgsstyrken innenfor definerte moduler. 
  • Implementeringsstøtte for salgsutvikling (salgsmetodikk, salgsprosess og verdiforslag), verktøy og rammeverk for ledelse og drift av salgsorganisasjonen - Etablere "The Way of Work"
  • Implementere et felles stammespråk og rammeverk for ledelse, kundesentrisk salg, salgsprosess, verdiforslag og historier for Salgsorganisasjonen som skal bidra til mer fornøyde ansatte, mer tilfredse kunder og økt salgsvekst. 

  Målsetting
  • Salgsorganisasjonen har klart å implementere metoder for gjennomføring av kundesentrisk salg, salgsprosess og verdiforslag.

  Etter å ha gjennomgått vårt utviklingsprogram garanterer vi at deres selgere får økt motivasjon og kompetanse slik at de forbedrer sine salgsresultater. 

  Vår målsetting er at vi sammen skal utvikle ferdighetene for selgere og ledere og dermed lykkes med å oppnå varig endring og sikre langsiktig salgsvekst for deres salgsorganisasjon. 

  Salgsutvikling er utvikling av mennesker og forbedret prestasjonskultur.

  Services-Boxes-Bg.jpg

  Avtal et uforpliktende møte for å dele nye idéer og muligheter for deres salgsorganisasjon

  Kontakt Oss