home-Hero.jpg

VÅRE TJENESTER

Når utvikling av selgere og ledere kan bli deres beste investering noensinne.

  For Salgssjef

  Utvikling av morgendagens leder og lederen som kulturbærer.

   

  Hvorfor lederutvikling?

  Det stilles mange krav og forventninger til dagens ledere og mellomledere, ikke bare skal de levere på de forventninger og målsettinger som stilles fra toppledelsen, men man er helt avhengig av prestasjonene til sine medarbeidere.

  Derfor er det viktig å bygge en bærekraftig salg - og ledelseskultur hvor selskapets strategi, verdier, mål og visjon er godt forankret med selgerne og lederne som jobber i frontlinjen.

  Vi tror på å utvikle lederen som kulturbærer og oppnå ønsket målbilde gjennom å investere i menneskene

   
  Pipeline management

  Pipeline management

  Hvordan lederne følger opp og veileder sine medarbeidere ut ifra en etablert metode og prosess. 

  Hvordan vi kan hjelpe:

  • Salgsorganisasjonen får implementert en integrert modell som kvalifiserer kunden til kjøp. Denne modellen gir selger tidlig adgang til de ulike og riktige nøkkelspillerne, kontroll over både tilbuds og salgsprosessen uten å overstyre kunden.
  • Salgsorganisasjonen får implementert et rammeverk for å sikre at kundens forventninger til implementering blir møtt (Gjensidig enighet mellom selger og kunde fra start).
  • Salgsorganisasjonen får implementert et analyseverktøy som gjør det mulig for både selgere og ledere å beslutte kvaliteten og styrken på ”pipeline” til selger på kort og langsikt.
   
  Kundesentrisk salgsmetodikk

  Kundesentrisk salgsmetodikk

  Hvordan lederne følger opp og veileder sine medarbeidere ut ifra et etablert stammespråk for kundesentrisk salgsmetodikk. 

  Hvordan vi kan hjelpe:

  • Hjelpe lederne i frontlinjen med å bygge en bærekraftig salg - og ledelses kultur innenfor kundesentrisk salgsmetodikk.
  • Salgskurs og workshop innenfor definerte moduler innenfor kundesentrisk salgsmetodikk.
  • Personlig oppfølging og veiledning.
  • Sertifisering innenfor definerte moduler. 
   
  Ledelse og coaching

  Ledelse og coaching

  Hvordan lederne drifter og utvikler salgsavdelingen ut i fra et felles stammespråk for metode og prosess, kundesentrisk salg og verdiforslag. 

  Hvordan vi kan hjelpe:

  • Ledelses-coaching og mentoring
  • Operativ salgsledelse
  • Ledelsesstøtte
  • Innsikt fra ledere  gjennom 1-1 samtaler og innføring i teoretisk plattform innenfor definerte moduler.
  • Systematisert og strukturert oppfølging av ledere i form av personlig coaching og sparring.
  • Muntlig og skriftlig tilbakemelding.
  • Skriftlig dokumentasjon underveis i programmet og ukentlige statusmøter med ledelsen.
  • Evaluering av ledere ut ifra observasjon, konklusjon og videre anbefalinger.
   
  Målsetting
  • Salgsorganisasjonen har klart å gjennomføre systemtaisert coaching og utvikling av alle selgere ut i fra et felles stammespråk. 

  Etter å ha gjennomgått vårt utviklingsprogram garanterer vi at deres selgere får økt motivasjon og kompetanse slik at de forbedrer sine salgsresultater. 

  Vår målsetting er at vi sammen skal utvikle ferdighetene for selgere og ledere og dermed lykkes med å oppnå varig endring og sikre langsiktig salgsvekst for deres salgsorganisasjon. 

  Salgsutvikling er utvikling av mennesker og forbedret prestasjonskultur.

  Services-Boxes-Bg.jpg

  Avtal et uforpliktende møte for å dele nye idéer og muligheter for deres salgsorganisasjon

  Kontakt Oss