home-Hero.jpg

VÅRE TJENESTER

Når utvikling av selgere og ledere kan bli deres beste investering noensinne.

  for salgsdirektør

  Hvordan Salgsdirektør legger til rette for å oppnå ønsket målbilde.
   

  Sparring for Salgsdirektør

  Som leder av en Salgsorganisasjon står man ovenfor noen store utfordringer, men også noen fantastiske muligheter

  For å sikre at salgsutviklingsprogrammet blir en suksess, er det særdeles viktig at alle er involvert og forankringen må starte på toppen.

  Dedikasjon fra toppledelsen er kritisk for få dette til å fungere, her må alle være omforent og lede med eksempel i både ord og handling på veien mot varig endring  og salgsprofesjonalitet. 

   

  Tilrettelegging

  Tilrettelegging.jpg

  Hvordan Salgsdirektør legger til rette for å oppnå ønsket målbilde. 

   Hvordan vi kan hjelpe:

  • Hjelpe Salgsdirektør med å forankre salgsutviklingsprogrammet med alle mellomledere. 
  • Salgsutviklingsprogrammet inngår som en vesentlig del av kompetanseløftet i selskapet - dette er tydelig kommunisert til selgerne.
  • Hjelpe Salgsdirektør med å utvikle og lage plan for gjennomføring som beskriver hva som skal gjøre og når det skal gjøres med, tydelig rolle og ansvars beskrivelse.
  • Salgsdirektør annonserer offisielt at salgsutviklingsprogrammet er en del av selskapets vekststrategi.
  Veiledning og oppfølging

  Veiledning og oppfølging.jpg

  Hvordan Salgsdirektør prioriterer og følger opp lederne ut ifra ut ifra et definert rammeverk.

  Hvordan vi kan hjelpe:

  • Hjelpe Salgsdirektør med å følge opp lederne ut ifra et definert rammeverk og målsettinger som er satt med programmet (KPiér)
  • Salgsdirektør prioriterer å følge opp målsettinger og fremdrift på både individ og teamnivå.
  • Salgsdirektør Innehar betydelig innsikt i hvordan selgerne og lederne utvikler seg innenfor definerte treningsområder.
  • Salgsdirektør gjennomfører ukentlig statusmøter med konsulent for å gjennomgå status, for å stille ”diagnose” og iverksette tiltak for å sikre optimal fremdrift.
  • Salgsdirektør bruker tid på å være tilstede og vise at man bryr seg om programmet -menneskelig og resultatmessig.
  Rapportering

  Rapportering.jpg

  Hvordan Salgsdirektør sørger for å har full oversikt på gjennomføring av programmet.

  Hvordan vi kan hjelpe:

  • Salgsdirektør og konsulent sørger for å ha full ”track” på gjennomføringen av programmet og utvikling på sentrale KPIér.  
  • Salgsdirektør sørger for at lederne til enhver tid rapporterer iht. til definert ”template” for resultater som er underlag for ukentlige møter med konsulent.
  • Hjelpe Salgsdirektør med å forbedre eventuell rapporteringsstruktur og forecasting.
   
  Målsetting
  • Økt salg.
  • Mer tilfredse og fornøyde medarbeidere.
  • Økt kundetilfredshet gjennom å få mer fornøyde kunder.
  • Økt aktivitet.
  • Økt kvalitet i både kundedialog og salgsprosess.
  • Salgsorganisasjonen har fått etablerert et felles stammespråk og rammeverk for ledelse, kundesentrisk salg, salgsprosess, verdiforslag og historier som skal bidra til mer fornøyde ansatte, mer tilfredse kunder og økt salgsvekst. 
  • En velfungerende, effektiv og profesjonell salgsorganisasjon som er rigget for å levere på mål – med de beste menneskene, de beste metodene og den råeste kulturen. 

  En enkel huskeregel er at lederne skal være trenere for å hjelpe folk til å bli bedre - fremtidens ledere er først og fremst hjelpere. 

  Salgsutvikling er utvikling av mennesker og forbedret prestasjonskultur.

  Services-Boxes-Bg.jpg

  AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE FOR Å DELE NYE IDÉER OG MULIGHETER FOR DERES SALGSORGANISASJON

  Kontakt Oss