home-Hero.jpg

VÅRE TJENESTER

Når utvikling av selgere og ledere kan bli deres beste investering noensinne.

  for ledergruppen

  Sammen bygger vi prestasjonskultur.

   

  Strategi for Ledergruppen

  Målsettingen med å investere i og gjennomføre et salgsutviklingsprogram må være at man klarer å få etablert et felles stammespråk for både salg og ledelse som støtter oppunder den kulturen, strategien, visjonen og de verdiene som selskapet allerede har i dag.

  Salgsorganisasjon skal etter endt program ha fått nødvendige verktøy og rammeverk som skal til for at man lykkes både i dag og i morgen.  

   

  Analyse og workshop

  Analyse og workshop-1.png

  Analyse og workshop for hele ledergruppen for at selskapet skal nå sine mål.

  Hvordan vi kan hjelpe:

  • Innledende samtale for å avdekke hva som er salgsorganisasjonens nåværende og fremtidige mål, utfordringer og behov.
  • Vi tilbyr workshop for hele ledergruppen i form av analyse av salgsorganisasjonen interne og eksterne forhold for å avdekke eventuelle gap i forhold til ønsket målbilde.
  • Presentasjon av løsning og tiltaksplan ut ifra ønsket målbilde.
  Strategi og implementering

  Strategi og implementering.jpg

  Utvikle strategidokument ut ifra analyse og workshop for å oppnå ønsket målbilde.

  Hvordan vi kan hjelpe:

  • Hjelpe marked med å få frem verdiforslagene og differensiatorene  i kundedialogen.
  • Hjelpe salgsorganisasjonen med å treffe på sine prognoser gjennom innsikt, tett samarbeid og oppfølging i form av statusmøter og dokumentasjon gjennom hele salgsutviklingsprogrammet. 
  • Hjelpe salgsorganisasjonen med å utvikle og lage strategidokument i forhold til plan for gjennomføring ut ifra ønsket målbilde. 
  • Hjelpe salgsorganisasjonen med å utvikle selgerne og lederne som er i frontlinjen innenfor definerte områder.
  • Hjelpe salgsorganisasjonen med å legge føringer for hvilken kompetanse organisasjonen skal ha til enhver til slik at selgerne og lederne innehar den kompetansen som kreves for å lykkes med å oppnå ønsket målbilde.
  Måling og rapportering

  Måling og rapportering

  Måling, evaluering og sluttrapport etter endt salgsutviklingsprogram.  

  Hvordan vi kan hjelpe:

  • Vi leverer evaluering og sluttrapport ut ifra observasjon, konklusjon og videre anbefalinger for videre fremdrift som gir føringer og prioriteringer for salgsorganisasjonens utvikling mot varig endring og salgsprofesjonalitet. 
   
  Målsetting
  • Økt salg.
  • Mer tilfredse og fornøyde medarbeidere.
  • Økt kundetilfredshet gjennom å få mer fornøyde kunder.
  • Økt aktivitet.
  • Økt kvalitet i både kundedialog og salgsprosess.
  • Salgsorganisasjonen har fått etablerert et felles stammespråk og rammeverk for ledelse, kundesentrisk salg, salgsprosess, verdiforslag og historier som skal bidra til mer fornøyde ansatte, mer tilfredse kunder og økt salgsvekst. 
  • En velfungerende, effektiv og profesjonell salgsorganisasjon som er rigget for å levere på mål – med de beste menneskene, de beste metodene og den råeste kulturen. 

  En enkel huskeregel er at lederne skal være trenere for å hjelpe folk til å bli bedre - fremtidens ledere er først og fremst hjelpere. 

  Salgsutvikling er utvikling av mennesker og forbedret prestasjonskultur.

  Services-Boxes-Bg.jpg

  AVTAL ET UFORPLIKTENDE MØTE FOR Å DELE NYE IDÉER OG MULIGHETER FOR DERES SALGSORGANISASJON

  Kontakt Oss