Alle salgsorganisasjoner er unike og har ulike utfordringer - dette gjelder sannsynligvis også din organisasjon. Vi brenner for å engasjere, utvikle og inspirere både enkeltpersoner og salgsorganisasjoner til å nå sitt fulle potensialet innenfor sin bransje ut ifra hva som er deres nåværende og fremtidige mål, utfordringer og behov. Vi tilbyr workshop med alle potensielle kunder som er interessert i å få en analyse av sin virksomhet helt kostnadsfritt


Skal vi kunne hjelpe din organisasjon trenger vi innsikt - alt starter med dialog.

 

 

Status & målbilde
 • Innledende samtale for å kartlegge hva som er kundens nåværende og fremtidige mål, utfordringer og behov.

   

 • Etter innledende samtale sender vi ut en undersøkelse for å få nødvendig innsikt som danner grunnlag for workshop.
Analyse & workshop

Workshop blir iverksatt basert på funnene som blir gjort innenfor følgende områder:

 

 • Selskapsstrategi

 • Mål og visjon

 • Salgsstrategi

 • Ledelse 

 • Kultur

 • Marked og bransje

Videre anbefalinger
 • Oppsummering av workshop sendes skriftlig til kunde for aksept.

   

 • Vi presenterer anbefalt løsning basert på innsikt, funn og konklusjon som er blitt gjort gjennom anylsen og workshop. 

   

 • Pilot utarbeides for å sikre videre fremdrift og sørge for å ivareta kundens interesser på veien mot varig endring.

   

 • Evaluering av pilot (Funn, konklusjon og videre anbefalinger).

   

 

 

 

 

 

Se frem i mot en hyggelig introduksjon.

 

 

Avtal et uforpliktende møte