NÅR UTVIKLING AV SELGERE OG LEDERE KAN BLI DERES BESTE INVESTERING NOENSINNE

Video for eBok
Kontakt Oss

 

Om oss

Selskapet ble etablert i oktober 2015  med et mål om å hjelpe både enkeltpersoner og salgsorganisasjoner til å lykkes bedre.

Med vårt ”Always be Caring” konsept som handler om å skape verdi for alle ledd i salgsorganisasjonen, introduserer vi begrepet hjelp til selvhjelp innenfor salgsutvikling. 

Vi er spesialister på salg, salgsutvikling og salgsledelse og har gjennom mange år utviklet og forenklet metoder og prosesser som har beviselig effekt og som tilpasses hver enkelt kunde ut ifra ønsket målbilde. 

Etter å ha gjennomgått vårt utviklingsprogram garanterer vi at deres selgere og ledere får økt motivasjon og kompetanse slik at de forbedrer sine salgsresultater. 

Vår målsetting er at vi sammen skal utvikle ferdighetene for selgere og ledere og dermed lykkes med å oppnå varig endring og sikre langsiktig salgsvekst for deres salgsorganisasjon. 

Alt handler om kultur og de aller beste selskapene klarer å bygge en sterk identitet og bærekraftig salgs og - ledelseskultur hvor selskapets strategi, verdier, mål og visjon er godt forankret sammen med frontlinjen. 

Salgsutvikling er utvikling av mennesker og forbedret prestasjonskultur.

Vår misjon

Endre måten man kommuniserer med sine kunder på og utvikle morgendagens selgere og ledere.

Vår visjon

All suksess handler om kultur og at man lykkes sammen - ikke alene. Sammen bygger vi prestasjonskultur. Salgsutvikling er utvikling av mennesker og forbedret prestasjonskultur. 

Services-Boxes-Bg.jpg

Våre tjenester

Vår målsettting er at vi sammen skal oppnå varig endring og sikre langsiktig salgsvekst gjennom å investere i menneskene.

KONSEPT SOM HAR BEVISELIG EFFEKT

Vi er unike
Salgsutviklingsprogram for hele Salgsorganisasjonen.
Awesome-icon.png
Salgsutviklingsprogram for Salgsstyrken
Måten selgerne jobber med kundesentrisk salg, salgsprosessen, arbeidsmetodikk, selgerrollen og kundeplaner. 
Awesome-icon.png
Mentorprogram for Salgssjef
Måten lederne utvikler og drifter Salgsavdelingen. 
 
Awesome-icon.png
Strategi for Ledergruppen
Hjelpe Salgsdirektør og resten av organisasjonen til å få mest mulig ut av programmet. .
 
Awesome-icon.png
Evaluering og sluttrapport

Måling, evaluering og sluttrapport ut i fra observasjon, konklusjon og videre anbefalinger.

 

Services-Boxes-Bg.jpg

HVORDAN KOMME IGANG?

Vi er ansvarlig for å veilede våre kunder på veien mot varig endring og salgsprofesjonalitet for å oppnå både individuelle og kollektive målsettinger.
progress-icon1.png
1. Analyse og workshop 
progress-icon2.png
2. Presentasjon av løsningsforslag og tiltaksplan
progress-icon3.png
3. Implementering av ønsket målbilde

HVORFOR VELGE OSS?

Personlig oppfølging av hele Salgsorganisasjonen
WE’RE CREATIVE.png
Innsikt og forståelse
Vi gjennomfører samtaler med både selgere og ledere for få nødvendig innsikt for å faktisk kunne hjelpe og for å få etablert tillitt. Det er viktig at alle får en faglig, men også en emosjonell tilknytning til programmet.
 • Innsikt for å avdekke selger og leders styrker og områder for videre utvikling?
 • Innføring i teoretisk plattform innenfor kundesentrisk salgsmetodikk og salgsprosessen.
WE’RE CREATIVE.png
Salgskurs og workshop

Teoretisk plattform i form av salgskurs og workshop innenfor definerte moduler:

 • Kundesentrisk salgsmetodikk
 • Salgsprosessen
 • Verdiforslag og differensiatorer
 • Kulturbygging
 • Konkurrentanalyse
WE’RE CREATIVE.png
Implementeringsstøtte
 • Implementering av verktøy og rammeverk for kundesentrisk salgsmetodikk, salgsprosess og verdiforslag.
 • Implementering av verktøy og rammeverk for ledelse og drift av salgsorganisasjonen.
 • Etablere "The Way of Work".
WE’RE CREATIVE.png
Personlig oppfølging
Vi følger selgerne og lederne gjennom hele programmet på veien mot ønsket målbilde for å oppnå varig endring og salgsprofesjonalitet.
 • Systematisert og strukturert coaching og sparring i form av operativ trening og oppfølging av både selgere og ledere.
 • Muntlig og skriftlig tilbakemelding etter gjennomførte moduler.
Uten et sterkt støtteapparat med fokus på operativ og trening over tid vil investeringen som er blitt brukt på opplæring være bortkastet. 
WE’RE CREATIVE.png
Evaluering og sertifisering
Evaluering av både selgere og ledere ut ifra observasjon, konklusjon og videre anbefalinger med fokus på å forlenge de positive pilene, i forhold til både styrker og områder for videre utvikling.
WE’RE CREATIVE.png
Sluttrapport for ledergruppen

Evaluering og sluttrapport ut ifra observasjon, konklusjon og videre anbefalinger for videre fremdrift som gir føringer for salgsorganisasjonens utvikling mot varig endring og salgsprofesjonalitet.

Services-Boxes-Bg.jpg

Dette er vår reise

Siden oppstarten i oktober 2015
4
kunder og Prosjekter
225
Antall selgere og ledere
3
år
2500
følgere
Fra salg av produkter og tjenester til utvikling av konkurransefortrinn. 

daglig leder

Erik Holmen etablerte The Walk Consulting i oktober 2015 og jobber i dag som daglig leder og rådgiver i selskapet.  

Med sin erfaring og bakgrunn fra løsningssalg innenfor områder som Digital Markedsføring, TM, Account og Key Account Management og stillinger som Sales - og Country Manager har han gjennom mange år utviklet og forenklet metoder og prosesser som har beviselig effekt. Med sitt Always be Caring konsept hjelper han både enkeltpersoner og salgsorganisasjoner til å lykkes bedre. 

Han har dyp innsikt i salg, salgsledelse, salgsstrategi og konseptutvikling i forhold til hvordan man bygger en bærekraftig salg - og ledelseskultur. All suksess handler om kultur og at man lykkes sammen - ikke alene. 

Salgsutvikling er utvikling av mennesker og forbedret prestasjonskultur. 

Erik Holmen
Daglig leder og rådgiver
Erik Holmen
Daglig leder og rådgiver
Ta kontakt med Erik i dag for en hyggelig prat, for å dele nye idéer og muligheter for deres salgsorgansisasjon. 
 
Tlf: +47 403 97 758
 
Ser frem i mot en hyggelig introduksjon!
 
Services-Boxes-Bg.jpg

Møt våre fornøyde kunder

Dette sier våre kunder om oss. 
"Salgsvekst gjennom investering i
menneskene"
  
 
Mads - Theodor Larsen
Leder, Salgsutvikling - Telenor Business

"Et profesjonelt og kundetilpasset Salgsutviklingsprogram med tett oppfølging - Anbefales!" 

Amund Helland
Salgsdirektør, Phonect AS

"Strukturert oppfølging av selgere og salgsledere som bidrar til en unik salgskultur"

Bjørn Torgersen
Salgsdirektør, Schibsted Norge SMB

Har deres virksomhet behov for i større grad å forstå hva som skal til for å lykkes med OG øke salget?

Kontakt Oss
Services-Boxes-Bg.jpg

Ta kontak med oss i dag for en hyggelig samtale

Vi tilbyr alle potensielle kunder en analyse av sin salgsorganisasjon og workshop helt kostnadsfritt. 

For å kunne hjelpe trenger vi innsikt - alt starter med dialog.  

 

Kontaktskjema

VÅR LOKASJON